NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
NOPE
320грн
NOPE
ДизайнШирина ЦЕНА $ 
11010-20-30-40h↨ 300 (±% 5 см)                      9,9  
1397h↨ 295 (±% 5 см)                     13,1  
154h↨ 315 (±% 5 см)                    12,0  
18972h↨ 280 (±% 5 см)                     15,5  
19599h↨ 280 (±% 3 см)                     22,6  
300h↨ 290 (±% 5 см)                       8,5  
30737h↨ 290 (±% 3 см)                     24,0  
38028h↨ 300 (±% 5 см)                     12,7  
5250h↨ 330  (±% 3 см)                      9,2  
56970h↨ 295 (±% 5 см)                     18,3  
7115h↨ 290 (±% 5 см)                       9,2  
77554*h↨ 280 (±% 5 см)                     12,7  
78644*h↨ 290 (±% 5 см)                     10,6  
960239h↨ 290 (±% 5 см)                     12,0  
Amourh↨ 300 (±% 5 см)                    35,9  
Anemonh↨ 300 (±% 5 см)                    23,8  
Atlas*h↨ 330 (±% 5 см)                    19,0  
Belgradh↨ 295 (±% 5 см)                     22,1  
Bellah↨ 320 (±% 5 см)                    24,0  
Bettyh↨ 305 (±% 5 см)                    13,4  
Cationicsofth↨ 280 (±% 3 см)                     15,5  
Ceramich↨ 300 (±% 3 см)                    23,7  
Croweh↨ 300 (±% 5 см)                    25,4  
Delvinh↨ 310 (±% 3 см)                     30,2  
Destinah↨ 280 (±% 3 см)                     26,1  
Diesel/Depph↨ 295 (±% 5 см)                     19,0  
Dolceh↨ 300 (±% 5 см)                     24,7  
Dorienh↨ 75 (±% 5 см)                    22,0  
Easterh↨ 300 (±% 5 см)                    27,9  
Feelh↨ 300 (±% 3 см)                    11,8  
ImgePano
 h↨ 300*320 (±% 3 см)
                     74,0  
Lensh↨ 295 (±% 5 см)                     19,2  
Lightcreph↨ 305 (±% 3 см)                    13,0  
Majorh↨ 300 (±% 5 см)                    24,7  
Minskh↨ 295 (±% 3 см)                     22,1  
N 4080h↨ 300 (±% 5 см)                    16,6  
N 4994h↨ 295 (±% 3 см)                     22,4  
Osloh↨ 300 (±% 3 см)                    12,0  
Ottoman*Ш  ↔ 140 (±% 5 см)                     19,7  
PF 3007h↨ 285 (±% 3 см)                     22,3  
Reenah↨ 320 (±% 5 см)                    22,6  
Selenah↨ 300 (±% 5 см)                     13,4  
Snowyh↨ 300 (±% 3 см)                    12,0  
Soft tulleh↨ 320 (±% 5 см)                     16,2  
Softlinen*h↨ 290 (±% 5 см)                     12,0  
Sonah↨ 325 (±% 5 см)                    10,6  
TR-015h↨ 300 (±% 3 см)                       9,6  
TR-2016h↨ 320 (±% 3 см)                       9,9  
TR-2020h↨ 320 (±% 3 см)                       9,2  
TR-310 Blackouth↨ 310 (±% 3 см)                     16,2  
TR-320 Astarh↨ 320 (±% 3 см)                     10,6  
TR-320 Tergalh↨ 320 (±% 3 см)                       9,2  
TR-Foldedh↨ 300 (±% 3 см)                     10,6  
V 70101Ш ↔ 280 (±% 5 см)                     31,7  
Vanessa*h↨ 300 (±% 5 см)                    19,7  
Zarah↨ 280 (±% 5 см)                     26,1  
под заказ
16180h↕ 280  (±% 3 см)                     36,7  
16185h↕ 280  (±% 3 см)                     39,5  
16261h↨ 280 (± 5 см)                     63,4  
16308h↨ 280 (± 5 см)                     53,6  
16338h↨ 280 (±% 5 см)                     26,1  
16888h↨ 280 (± 5 см)                     31,0  
16925h↨ 280 (± 5 см)                     40,9  
17954h↨ 280 (±% 5 см)                     22,6  
2086h↨ 290 (± 5 см)                     12,0  
37701h↨ 290 (± 5 см)                     19,7  
38028h↨ 300 (±% 5 см)                     12,7  
38488h↕ 290  (±% 3 см)                     12,7  
38504                      15,5  
38505h↨ 310 (±% 3 см)                    12,7  
64374h↕ 290  (±% 3 см)                     25,4  
74321h↨ 290 (±% 5 см)                     33,1  
74745h↨ 300 (±% 5 см)                    17,6  
77554*h↨ 280 (±% 5 см)                    12,7  
78644*h↨ 290 (±% 5 см)                    10,6  
78780h↕ 290  (±% 3 см)                     14,1  
78802h↨ 280 (±% 5 см)                     16,5  
8152h↕ 285  (±% 3 см)                     19,7  
8400h↨ 290 (± 5 см)                     14,1  
9700h↕ 290  (±% 3 см)                     22,6  
Agush↨ 310 (±% 5 см)                    27,5  
Agvah↨ 300 (±% 5 см)                    16,2  
Aksanah↨ 300 (±% 3 см)                    30,6  
Alph↨ 300 (±% 5 см)                    31,0  
Amandah↨ 300 (±% 3 см)                    49,3  
Amazonh↨ 300 (±% 3 см)                    27,1  
Amberh↨ 300 (±% 3 см)                    28,9  
Ashleyh↨ 300 (±% 3 см)                    19,2  
Atlantich↨ 295 (± 5 см)                     22,6  
Atlas*h↨ 330 (±% 5 см)                    19,0  
Avril  (з перлинами)h↨ 305 (±% 3 см)                    22,6  
Avril (без перлин)h↨ 305 (±% 3 см)                    21,9  
Ayderh↨ 305 (±% 3 см)                      9,4  
Barbarah↨ 305 (±% 5 см)                    22,6  
Barcelonah↨ 295 (±% 3 см)                     17,5  
Berlinш ↔ 140 (±% 5 см)                     24,8  
Betah↨ 285  (±% 5 см)                     32,3  
Beyonceh↨ 295 (±% 3 см)                     17,6  
Black Seah↨ 305 (±% 5 см)                    24,0  
BLACKOUTh↕ 280  (±% 3 см)                     16,9  
Bradh↨ 320 (±% 3 см)                    16,9  
BulutPano
 h↨ 300*300 (±% 3 см)
                    76,1  
Bursah↨ 315 (±% 5 см)                    27,5  
Capellah↨ 305 (±% 5 см)                    38,8  
CarterPano
h↨ 320*300 (±% 3 см)
                    74,0  
Cundah↨ 295 (±% 5 см)                     15,5  
Dantelh↨                      27,9  
Datçah↨ 300 (±% 5 см)                    25,4  
Decoritah↨ 300 (±% 5 см)                    20,4  
Demih↨ 280 (±% 3 см)                     13,5  
Elenah↨ 290 (±% 5 см)                     47,9  
Elissah↨ 285  (±% 3 см)                     19,7  
EmmaPano
h↨ 320*320 (±% 5 см)
                    69,1  
Ericah↨ 280 (±% 5 см)                     15,5  
Esteeh↨ 300 (±% 5 см)                    24,7  
Evah↨ 300 (±% 3 см)                    16,8  
Everesth↨ 300 (±% 3 см)                    30,6  
Gizah↨ 300 (±% 3 см)                    33,8  
Granith↨ 315 (±% 3 см)                    27,5  
Iсeh↨ 305 (±% 3 см)                    11,3  
Innah↨ 300 (± 5 см)                    19,7  
Jadeh↨ 300 (±% 5 см)                    16,9  
Jardelh↨ 315 (±% 3 см)                    30,4  
Jessicah↨ 280 (±% 3 см)                     13,4  
Karenh↨ 300 (±% 3 см)                    32,8  
Kaşh↨ 310 (±% 5 см)                    15,5  
Ladyh↨                     14,8  
LIGHT SATENh↕ 290  (±% 3 см)                     10,6  
Lindah↨ 300 (±% 5 см)                    13,4  
Lizbonh↨ 300 (±% 5 см)                    14,8  
Lofth↨ 310 (±% 3 см)                    19,0  
Loraш ↔ 140 (±% 5 см)                     24,0  
Maleh↨ 300 (±% 5 см)                    17,8  
Marsh↨ 320 (±% 5 см)                    38,8  
Mevsimh↨ 295 (±% 3 см)                     27,8  
MIKROSOFTh↕ 290  (±% 3 см)                     20,0  
Milah↨ 300 (±% 5 см)                    11,3  
Naturalh↨ 310 (±% 3 см)                    14,8  
Negrish↨ 280 (±% 3 см)                     24,7  
Nepalh↨ 300 (±% 3 см)                    24,5  
Ninovah↨ 300 (± 5 см)                    28,2  
Olimposh↨ 310 (±% 5 см)                    14,8  
Orionh↨ 310 (±% 5 см)                    38,9  
Oscar h↨                     20,9  
Oslo crashh↨ 280 (±% 3 см)                     13,4  
Ottoman*ш ↔ 140 (±% 5 см)                     19,7  
Pastelh↨ 300 (±% 3 см)                    27,1  
Patya (без каміння)h↨ 300 (±% 3 см)                    23,8  
Patya (з камінням)h↨ 300 (±% 3 см)                    25,7  
Rockh↨                     23,3  
Romah↨ 295 (±% 3 см)                     12,3  
Sazakh↨ 300 (±% 3 см)                    28,2  
Sideh↨ 310 (±% 5 см)                    14,8  
Siestah↨ 300 (±% 3 см)                    13,0  
Siriush↨ 305 (±% 5 см)                    38,8  
Softlinen*h↨ 290 (±% 5 см)                    12,0  
Soft Velveth↨ 300 (±% 5 см)                    32,4  
Sofyaш ↔ 140 (±% 5 см)                     24,8  
Susanh↨ 300 (±% 5 см)                    39,8  
S 50102h↨ 310 (± 5 см)                    22,6  
Teresah↨ 315 (±% 3 см)                    57,8  
Tokyoh↨ 310 (±% 5 см)                    25,4  
Twin Blackouth↨ 280  (±% 3 см)                     29,6  
Vanessa*h↨ 300 (±% 5 см)                     19,7  
Venedikш ↔ 140 (±% 5 см)                    24,8  
Venüsh↨ 320 (±% 5 см)                    29,6  
Zagrebh↨ 295 (±% 5 см)                     21,1  
Zambakh↨ 280 (±% 3 см)                     16,2  
ZeroLighth↨ 280 (±% 3 см)                     38,1  

NOPE - Характеристики

 • youtube:

  kn58ugRrhNk

У нас Вы можете купить NOPE оптом и в розницу по самой лучшей цене. У нас представлены КОЛЕКЦІЇ ТКАНИН НА ШТОРИ мировых брендов, в подробных каталогах и с фотографиями. Мы предлагаем отличное качество по цене производителя. Работаем по всей Украине: Днепропетровск, Киев, Запорожье, Харьков, Одесса, Николаев, Винница, Херсон, Львов, Ровно, Ужгород и т.д. Доставка в любой город.

  Замовлення онлайн

  Якщо Вы не впевнені в виборі чи сумніваєтесь, то наші спеціалісти безкоштовно проконсультують Вас по будь яким питанням, з нашими пропозиціями


  (044) 355 70 91

  (096) 854 26 45 Вайбер

  (050) 713 64 93


  Адреса: Київ, Одеса, Дніпро

  Робочі дні: Пн-Сб: 10:00-18:00
  Выхідні дні: Неділя

X
Шторные и гардинные ткани Украина.
X
Турецкие ткани для штор по интернет-цене.
/products/nope